Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Άκυρη η επίδοση στην οποία δεν βεβαιώνεται ότι ο σύνοικος που παρέλαβε είναι ενήλικος

ΑΠΟΦΑΣΗ Α.Π. 939/2018

Εφιστούμε την προσοχή σας στην εκδοθείσα υπ’ αριθ. 939/2018 απόφαση Α.Π. σύμφωνα με την οποία, είναι άκυρη η επίδοση στην οποία δεν βεβαιώνεται ότι ο σύνοικος που παρέλαβε είναι ενήλικος.
Η απόφαση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ στην κατηγορία ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ (Α.Π. 938-2018) με κιτρινισμένα τα σημεία που η απόφαση αναφέρεται στο θέμα.