Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019

Επείγον

Το Γραφείο του Κτηματολογίου Κερκύρας, λόγω τεχνικού προβλήματος (βλάβη στο rooter) δεν έχει δυνατότητα επικοινωνίας με την βάση δεδομένων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και κατά συνέπεια δεν παραλαμβάνει έγγραφα προς διεκπεραίωση. Ο Πρόεδρος της ΟΔΕΕ επικοινώνησε με τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Δικτύου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ και έχει την διαβεβαίωση ότι το πρόβλημα θα λυθεί το αργότερο την Τρίτη 30-7-2019. Καλούνται οι συνάδελφοι, πριν την επιβολή κατασχέσεως στην περιφέρεια αρμοδιότητας του Κτηματολογικού Γραφείου Κερκύρας, να ελέγξουν την ολοκλήρωση της σύνδεσης του ΚΓΚερκύρας, ώστε να αποφευχθούν ακυρότητες λόγω μη τήρησης προθεσμιών.