Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1076/τ.Β/20-3-21 η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17698 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τo  Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00  έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης.

Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 843/τ.Β/3-3-21 η ΚΥΑ με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 13805 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης..

Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 534 Β'/10-2-2021 η υπ' αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι  την Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Κυριακή, 31 Ιανουαρίου 2021

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 341 Β'/29-1-2021 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 8-2-2021 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 186 Β'/23-1-2021 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 1-2-2021 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

www.et.gr

Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝ - Νέα Μέτρα Πανδημίας COVID-19

 

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα μέτρα που λαμβάνονται για την πανδημία, ανά την Επικράτεια.

  1. ΦΕΚ 4831 Β’/2-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις  περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, με ισχύ από Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05:59 Συνοπτικά: Αναστέλλονται αναγκαστική εκτέλεση, προθεσμίες, παραγραφές κλπ.
  2. ΦΕΚ 4829 Β’/2-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά την Επικράτεια, με ισχύ από 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την 30 Νοεμβρίου 2020 όπου όλες οι περιοχές της Ελλάδας, κατατάσσονται σε 2 επίπεδα και συγκεκριμένα: Επίπεδο επιτήρησης (κίτρινο χρώμα) και Επίπεδο Αυξημένου Κινδύνου (κόκκινο χρώμα). Στον πίνακα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (σελ. 53460 ΦΕΚ) θα βρείτε τα μέτρα που λαμβάνονται αναλόγως, για τα Δικαστήρια, τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία. Με βάση το ΦΕΚ αυτό, δεν υπάρχει αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά υπάρχουν (στις κόκκινες περιοχές) αναστολές προθεσμιών για εγγραφές στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ειδικά για τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ροδόπης, συνεχίζεται η αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης, προθεσμιών κλπ μέχρι 6-11-2020. Από 7-11-2020 και μετά εντάσσονται όπως και οι λοιπές περιφερειακές ενότητες στο ΦΕΚ 4829 Β’.

Τα άνω ΦΕΚ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ

Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 

Εκδόθηκαν τα παρακάτω ΦΕΚ στα πλαίσια προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Εν συντομία στο ένα αναφέρει ότι από 30/10/2020 εντάσσονται τα Ιωάννινα στο επίπεδο 4 και το άλλο τι ισχύει όταν βρισκόμαστε στο επίπεδο 4. 

Συνοπτικά: δεν γίνονται πράξεις  εκτέλεσης , τα υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία είναι κλειστά, καθώς και τα δικαστήρια. Διαταγές πληρωμής αν υπάρχει παραγραφή επιδίδονται για γνώση.

 

ΚΥΑ-68952-ΦΕΚ-Β-4757-28.10.2020-ΥΠΑΓΩΓΗ-ΣΤΟ-4ο-ΕΠΙΠΕΔΟ

 

ΚΥΑ-ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ-ΚΤΑΣΤΑΣΗΣ-ΦΕΚ-Β-4709-23.10.2020

 

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟΧΗΣ ΕΩΣ 10-4-2020

Συνάδελφοι, 
συμμορφούμενοι με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας   (για τον κορωνοϊό –COVID-19) για τη δική μας ασφάλεια  αλλά και των πολιτών, με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά, αποφασίσαμε ομόφωνα σήμερα 27-03-2020 να συνεχίσουμε  ΤΗΝ ΑΠΟΧΗ από το σύνολο των καθηκόντων μας μέχρι και την Παρασκευή 10-04-2020 χρονική περίοδος κατά την οποία ισχύει και η νέα ΑΝΑΣΤΟΛΗ των Δικαστηρίων.
Για ό, τι νεότερο προκύψει θα σας ενημερώσουμε  εκ νέου .Οφείλουμε όλοι να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.   
 Ευχόμαστε  υγεία και     υπομονή  .
Για το Δ.Σ.
Η πρόεδρος 
ΕΥΓΕΝΙΑ Γ. ΣΤΑΜΟΥ 

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την Α.1053/20-3-2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 949).

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/4/2020. Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες ως άνω οφειλές
και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής

Σύμφωνα με την Α.1054/20-3-2020 απόφαση Υφυπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β’ 950).

1. Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 μέχρι και την 30/04/2020, των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως ενεργό, κύριο κωδικό δραστηριότητας στις 20/03/2020 τους αναφερόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Αναστέλλεται μέχρι και την 31/08/2020 η είσπραξη των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων κατά τις 11/03/2020 οφειλών από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) των ανωτέρω προσώπων.
3. Κατά την καταβολή δεν υπολογίζονται οι τόκοι και προσαυξήσεις του χρονικού διαστήματος της αναστολής

Και οι δύο αποφάσεις αφορούν δικαστικούς επιμελητές, αφού ο τετραψήφιος Κωδικός Αριθμός στην οποία υπάγεται η επαγγελματική δραστηριότητα μας είναι: «6910 ΚΑΔ Νομικές Δραστηριότητες»

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2020

ΝΕΑ (15.3.2020) ΚΥΑ για την αναστολή λειτουργίας των Δικαστηρίων


Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στην οποία συμμετείχαν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες, αφού ελήφθησαν υπ’ όψιν οι πρόσφατες εξελίξεις σε ό,τι αφορά την εξάπλωση του κοροναϊού στη χώρα μας, αποφασίστηκε η λήψη περαιτέρω αναγκαίων μέτρων για την προστασία από τη διάδοσή του στους χώρους των δικαστηρίων. Τα εν λόγω μέτρα αποτυπώνονται στην κάτωθι από 15.3.2020 ΚΥΑ, που αντικαθιστά κατά περιεχόμενο την προγενέστερη υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β’ 833) ΚΥΑ.  Μόλις η νέα ΚΥΑ δημοσιευθεί στο ΦΕΚ θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων της Χώρας και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Αναφορικά με το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
γ) διενεργείται η επεξεργασία επειγόντων προεδρικών διαταγμάτων,
δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και
ε) δημοσιεύονται  αποφάσεις και πρακτικά επεξεργασίας.
3. Αναφορικά με τα διοικητικά δικαστήρια, κατ’ εξαίρεση της παρ. 1:
α) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής,
β) εκδικάζονται επείγουσες αιτήσεις παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας,
γ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις κατά της απόφασης κράτησης αλλοδαπού και αιτήσεις ανάκλησης κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδίδονται επί των αντιρρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 3-6 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212),
δ) υποβάλλονται και εκδικάζονται αντιρρήσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 42) κατά των προβλεπόμενων από την παρ. 2 του ίδιου άρθρου μέτρων και
ε) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με την χρήση τεχνολογικών μέσων εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών) και δημοσιεύονται αποφάσεις.
ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
1. Την προσωρινή αναστολή για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19:
α) των εργασιών των δικαστικών σχηματισμών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και
β) των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστικών υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς επίσης της παραγραφής των συναφών αξιώσεων.
2. Κατ’ εξαίρεση της προηγούμενης παραγράφου:
α) διενεργούνται οι εργασίες των Κλιμακίων προσυμβατικού ελέγχου, του VI Τμήματος και του Τμήματος Μείζονος – Επταμελούς Σύνθεσης αποκλειστικά για επείγουσες υποθέσεις επιτακτικού δημοσίου συμφέροντος,
β) δημοσιεύονται οι αποφάσεις,
γ) εξετάζονται αιτήματα έκδοσης προσωρινής διαταγής και
δ) διενεργούνται επείγουσες διασκέψεις (και εξ αποστάσεως, με τη χρήση τεχνολογικών μέσων, εφόσον διασφαλίζεται η μυστικότητα αυτών).
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας των πολιτικών δικαστηρίων, ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών της Χώρας, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και ως ακολούθως:
1. Αναστέλλονται:
α) Οι δίκες ενώπιον των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων,
β) οι νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς και η παραγραφή των συναφών αξιώσεων,
γ) οι, κατά τις κείμενες διατάξεις, διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης και η διενέργεια πλειστηριασμών.
2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου:
α) η δημοσίευση αποφάσεων,
β) η χορήγηση και ανάκληση προσωρινών διαταγών, οι οποίες γίνονται χωρίς κλήτευση του αντιδίκου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως την συζήτηση της υπόθεσης, παρατείνονται με απόφαση του Προέδρου Υπηρεσίας.
γ) η εκδίκαση αυτόφωρων πλημμελημάτων, εφόσον αφορά κατηγορούμενο που κρατείται δυνάμει των διατάξεων περί αυτόφωρης διαδικασίας,
δ) η κλήρωση των ενόρκων και η έναρξη της συνόδου των Μικτών Ορκωτών Δικαστηρίων και Μικτών Ορκωτών Εφετείων, καθώς και η κλήρωση των συνθέσεων για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων και των υποθέσεων ασφαλιστικών μέτρων σε όσα δικαστήρια της Χώρας προβλέπεται τέτοια κλήρωση,
ε) η εκδίκαση κακουργημάτων για τους προσωρινά κρατούμενους κατηγορουμένους, των οποίων συμπληρώνεται κατά περίπτωση το ανώτατο όριο προσωρινής κράτησης,
στ) οι ποινικές δίκες που αφορούν κακουργήματα, ο χρόνος παραγραφής των οποίων συμπληρώνεται εντός του χρονικού διαστήματος από την έναρξη της αναστολής μέχρι και τις 31.1.2021. Το δικαστήριο αποφασίζει, κατά περίπτωση, για την εκδίκαση ή τη διακοπή αυτών.
3. Για τις ποινικές δίκες που άρχισαν πριν την ημερομηνία έναρξης της αναστολής και έχουν διακοπεί για δικάσιμο εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, το δικαστήριο, κατά την ορισθείσα δικάσιμο, αποφασίζει κατά περίπτωση για την εκδίκαση ή την εκ νέου διακοπή αυτών, λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω εξαιρέσεων.
4. Η λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που, κατά περίπτωση και κατά την κρίση του οργάνου διοίκησης εκάστης αυτών, έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των ως άνω υπηρεσιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των οργάνων διοίκησης αυτών.
5. Η λειτουργία των εισαγγελιών περιορίζεται στις αναγκαίες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που, σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, εκδικάζονται ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, καθώς και εκείνων που κατά περίπτωση και κατά την κρίση του διευθύνοντος εκάστη αυτών έχουν κατεπείγοντα χαρακτήρα και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Τα ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των εισαγγελιών ρυθμίζονται με αποφάσεις των διευθυνόντων αυτές.
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα στρατιωτικά δικαστήρια και εισαγγελίες της Χώρας.
ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας κάθε εκπαιδευτικής και επιμορφωτικής δραστηριότητας της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, για το χρονικό διάστημα από 16.3.2020 έως και 27.3.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 15.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Κατ’ εξαίρεση, τα μαθήματα δύνανται να διενεργούνται, εφόσον είναι εφικτό, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας MOODLE ή άλλης διαδικτυακής εφαρμογής.
ΑΡΘΡΟ ΠΕΜΠΤΟ
Για όλο το προσωπικό που απασχολείται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Δικαστήρια, στις Εισαγγελίες, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, στη Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55).
ΑΡΘΡΟ EKTO
Aπό την δημοσίευση της παρούσας παύει η ισχύς τηςκοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17734/2020 (Β’ 833)».
Σημειώνεται ότι περαιτέρω μέτρα προς εξειδίκευση της ανωτέρω νέας ΚΥΑ, όπου κριθεί αναγκαίο, θα ληφθούν από τις Διοικήσεις των Δικαστηρίων και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.