Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Σεμινάρια σε θέματα πιστοποιητικών «εγκεκριμένων» ηλεκτρονικών υπογραφών

 

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί στους ακόλουθους συνδέσμους τα βίντεο των εκπαιδεύσεων σε θέματα πιστοποιητικών «εγκεκριμένων» ηλεκτρονικών υπογραφών για τα μέλη της ΟΔΕΕ που πραγματοποιήθηκαν στις 23 και 24 Μαϊου 2022.

Σεμινάριο σε θέματα πιστοποιητικών «εγκεκριμένων» ηλεκτρονικών υπογραφών - 23/5/22
Σεμινάριο σε θέματα πιστοποιητικών «εγκεκριμένων» ηλεκτρονικών υπογραφών - 24/5/22