Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝ - Νέα Μέτρα Πανδημίας COVID-19

 

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα μέτρα που λαμβάνονται για την πανδημία, ανά την Επικράτεια.

  1. ΦΕΚ 4831 Β’/2-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις  περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών, με ισχύ από Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05:59 Συνοπτικά: Αναστέλλονται αναγκαστική εκτέλεση, προθεσμίες, παραγραφές κλπ.
  2. ΦΕΚ 4829 Β’/2-11-2020 Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά την Επικράτεια, με ισχύ από 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την 30 Νοεμβρίου 2020 όπου όλες οι περιοχές της Ελλάδας, κατατάσσονται σε 2 επίπεδα και συγκεκριμένα: Επίπεδο επιτήρησης (κίτρινο χρώμα) και Επίπεδο Αυξημένου Κινδύνου (κόκκινο χρώμα). Στον πίνακα ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (σελ. 53460 ΦΕΚ) θα βρείτε τα μέτρα που λαμβάνονται αναλόγως, για τα Δικαστήρια, τα Υποθηκοφυλακεία και τα Κτηματολογικά Γραφεία. Με βάση το ΦΕΚ αυτό, δεν υπάρχει αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης, αλλά υπάρχουν (στις κόκκινες περιοχές) αναστολές προθεσμιών για εγγραφές στα Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ειδικά για τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Καστοριάς, Ιωαννίνων, Λάρισας και Ροδόπης, συνεχίζεται η αναστολή αναγκαστικής εκτέλεσης, προθεσμιών κλπ μέχρι 6-11-2020. Από 7-11-2020 και μετά εντάσσονται όπως και οι λοιπές περιφερειακές ενότητες στο ΦΕΚ 4829 Β’.

Τα άνω ΦΕΚ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΟΔΕΕ