Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 341 Β'/29-1-2021 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 6877 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 8-2-2021 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 186 Β'/23-1-2021 η υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 4992 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι 1-2-2021 και ώρα 06:00 των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

www.et.gr