Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 534 Β'/10-2-2021 η υπ' αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ. 9147 ΚΥΑ περί της συνέχισης μέχρι  την Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. των εκτάκτων μέτρων προστασίας από την πανδημία και της αναστολής των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης. Μπορείτε να κατεβάσετε την ΚΥΑ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.