Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

Τροποποιήσεις Κ.Ε.Δ.Ε.

Θέμα: Τροποποιήσεις Κ.Ε.Δ.Ε.

Ύστερα από τις τελευταίες τροποποιήσεις του Κ.Ε.Δ.Ε., προκύπτει ότι:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της Κατασχετήριας Έκθεσης πρέπει πλέον να επιδίδεται στον Προϊστάμενο του Τελωνείου Α΄ Τάξης του τόπου της εκτέλεσης, αλλά ΚΑΙ στην Τελωνειακή Περιφέρεια που υπάγεται το Τελωνείο Α΄ Τάξης, ήτοι στην Τελωνειακή Περιφέρεια ΠΑΤΡΑΣ.

Τελωνεία Α΄ Τάξης στις περιφέρειες των δύο Εφετείων:

1.      Ιωάννινα,

2.      Κακαβιά Ιωαννίνων,

3.      Πρέβεζα,

4.      Κέρκυρα και

5.      Ηγουμενίτσα.

Επιπροσθέτως και λόγω της μη ύπαρξης Τελωνείου Α΄ Τάξης στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Άρτας (το Τελωνείο Άρτας ανήκει στην Β΄ Τάξη), και επειδή ο καταλογισμός των προστίμων για την περιφέρεια Άρτας γίνεται από το Τελωνείο Α΄ Τάξης του Τελωνείου της Πρέβεζας (άρθρο 58 του Οργανισμού Α.Α.Δ.Ε. – Β΄ τεύχος, 4738/26-10-2020), αλλά και μέχρι νεότερης διευκρίνησης, φρονούμε και προτείνουμε ότι τα ανωτέρω Αποσπάσματα της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Άρτας δεν πρέπει να επιδίδονται στο Τελωνείο Άρτας Β΄ τάξης, αλλά να επιδίδονται, πλην της Τελωνειακής Περιφέρεια ΠΑΤΡΑΣ και στο Τελωνείο Α΄ Τάξης περιφέρειας ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Ο Πρόεδρος

Κων/νος Γ. Αθανασόπουλος