Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επισημαίνουμε στα μέλη μας ότι, η μοναδική επίσημη ενημέρωση από το Σύλλογο
Δικαστικών Επιμελητών Εφετείων Ιωαννίνων – Κέρκυρας γίνεται από το διαδίκτυο μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) sydepefik@gmail.com και της επίσημης ιστοσελίδας του
Συλλόγου www.sydepefik.gr
Οιαδήποτε άλλη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Messenger
κλπ.), δεν απηχεί τις απόψεις και τις θέσεις του Προέδρου και του Δ.Σ., ουδεμία δε ευθύνη
φέρουμε για τις αναρτήσεις αυτές.


Ο Πρόεδρος
Κων/νος Γ. Αθανασόπουλος