Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Εξυπηρέτηση ΕΛ.ΤΑ.

Συνάδελφοι,
Μετά από επαφή που είχαμε με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ και ύστερα από το αίτημα της Ο.Δ.Ε.Ε., σας γνωρίζουμε ότι, με εσωτερική εγκύκλιο των ΕΛ.ΤΑ., καθορίζεται ο τρόπος εξυπηρέτησης των Δικαστικών Επιμελητών, όσον αφορά τις υπηρεσιακές μας υποχρεώσεις, ήτοι, για αποστολές συστημένων επιστολών που αφορούν ΜΟΝΟ θυροκολλήσεις, οι Δικαστικοί Επιμελητές εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα, επιδεικνύοντας την υπηρεσιακή ταυτότητα.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ