Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020

Προς τα μέλη του συλλόγου του Πρωτοδκείου Ιωαννίνων #Αναβάλλεται προσωρινά η επιθεώρηση βιβλίων δικαστικών επιμελητών

ΘΕΜΑ: Επιθεώρηση βιβλίων δικαστικών επιμελητών για το έτος 2019 ΣΧΕΤ: Η 871/3-3-2020 παραγγελία κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων.

Σας γνωρίζουμε ότι λόγω αναστολής εργασιών των δικαστηρίων της χώρας από 13/3/2020 έως και 27/3/2020 (Αριθμ. Δ1 α/ΓΠ.οικ. 17734 ΚΥΑ ΦΕΚ 833 τ.Β'), η ετήσια επιθεώρηση βιβλίων των μελών του Πρωτοδκείου Ιωαννίνων συλλόγου, αναβάλλεται προσωρινά και δεν θα γίνει στις ημερομηνίες που σας είχαν κοινοποιηθεί.

Για τον καθορισμό των νέων ημερομηνιών θα σας γίνει νέα ενημέρωση.